AIS Super Wifi Package

สมัครแพ็กเกจ AIS super WiFi


AIS Super Wifi

สมัครแพ็กเกจ AIS super WiFi

ราคาระยะเวลาใช้งานสมัคร
9.-1 ชั่วโมง *777*380#
19.-5 ชั่วโมง*777*381#
29.-1 วัน*777*382#
99.-30 วัน*777*384#

กรณีที่ลูกค้าลืม WiFi Password กด *388*1#  เพื่อขอรับ Password ทางข้อความ (SMS)

AIS Super wifi connect

ข้อมูลเพิ่มเติม www.ais.th | 1175