บทบาทของ AI 01

บทบาทของ AI ที่เข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพให้กับคลาวด์


ทคโแน่นอนว่าปัจจุบัน AI มีส่วนช่วยในการพัฒนาความสามารถการวิเคราะห์ข้อมูลได้หลายประการ โดยเฉพาะทางด้านการจัดการทรัพยากร ทำให้หลายหน่วยงานเริ่มหันมาใช้คลาวด์

เพื่อพัฒนาการทำงานภายในองค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้น เรียกได้ว่าเทคโนโลยีคลาวด์มีประโยชน์ในหลายๆด้าน เช่น ลดค่าใช้จ่ายในการจัดการดูแล เพิ่มหรือลดขนาดของทรัพยากรได้ทันที กำหนดราคาการใช้บริการได้อย่าชัดเจน มีความยืดหยุ่นและความคล่องตัวในการใช้งาน รวมถึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการจัดการข้อมูลอื่นๆ อาทิ การทำความสะอาดข้อมูล การจำแนกประเภท และ การรักษาความปลอดภัย เป็นต้น

โดยระบบ AI จะเข้ามาเป็นตัวช่วยสำคัญในการปกป้องข้อมูลขององค์กร จากการเข้าถึงและแก้ไขโดยไม่มีสิทธิ์ได้อีกด้วย ขณะเดียวกัน AI มีบทบาทสำคัญในการปรับปรุงความสามารถของคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีคลาวด์ เพราะมีการจัดการทรัพยากรอย่างชาญฉลาด พร้อมเสริมประสิทธิภาพความปลอดภัยให้กับข้อมูล รวมถึงการจัดการลดต้นทุน การพัฒนานี้กำลังขับเคลื่อนแบบก้าวกระโดดเพื่อยกระดับการบริหารจัดการข้อมูลระบบอุตสาหกรรมแบบเดิมๆ

โดยสรุปแล้ว AI กำลังเสริมคุณภาพของคลาวด์โดยการปรับปรุงการจัดการข้อมูล ในรูปแบบการทำงานโดยอัตโนมัติ ช่วยจัดการข้อมูลที่เสียเวลาในการวิเคราะห์ เพื่อให้องค์กรสามารถโฟกัสไปที่กิจกรรมที่มีความสำคัญมากขึ้น นอกจากนี้ AI ยังเพิ่มความแม่นยำและประสิทธิภาพของการจัดการข้อมูล ซึ่งนำไปสู่การตัดสินใจที่ง่ายขึ้น เพื่อประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กรต่อไป

#CLOUDอันดับ1

#INET

#INETCLOUD

#CLOUDTHAI