อบรมเทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ วั

วว.จัดกิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการนำเสนอ อย่างมีประสิทธิภาพ”กิจกรรมภายใต้โครงการ RAINS for Semi – industrial Food Valley 2023


สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว.) จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการนำเสนอ อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้โครงการ RAINS for Semi – industrial Food Valley (Functional Food and Personalized food) ประจำปี 2023

โดยมี ผศ. ธีรวัฒน์ พจน์วิบูลศิริ หัวหน้าสาขาจินตวิศวกรรมสื่อและการเป็นผู้ประกอบการ (IME) นภัสรพี สุนทรธีรนันทน์ อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ และ รยุศด์ สุ่นกุล อาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ ณ ห้องลีลาวดี โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้