Sasin EV Station

ศศินทร์ ร่วมมือ SHARGE เปิดสถานีชาร์จที่ศศินทร์ รับ Trend การใช้รถยนต์ EV


Sasin EV Station 1

Sasin School of Management (สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ร่วมมือกับบริษัท ชาร์จ แมเนจเม้นท์ จำกัด (SHARGE) เปิดสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า ที่ศศินทร์ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตอย่างยั่งยืน ช่วยลดมลภาวะทางสิ่งแวดล้อม รับเทรนด์การเติบโตของ EV ในประเทศไทย

ศาสตราจารย์ เอียน เฟนวิค Prof. Ian Fenwick Ph.D. ผู้อำนวยการ Sasin School of Management

ศาสตราจารย์ เอียน เฟนวิค (Prof. Ian Fenwick, Ph.D.) ผู้อำนวยการ Sasin School of Management กล่าวถึงความร่วมมือกับบริษัท ชาร์จ แมเนจเม้นท์ จำกัด (SHARGE) ว่า “ศศินทร์ ได้ให้ความสำคัญในเรื่องความยั่งยืน (Sustainability) และนวัตกรรม (Innovation) มาโดยตลอด เรียกได้ว่าทั้งสองสิ่งอยู่ใน DNA ของศศินทร์ การใช้ยานพาหนะแห่งอนาคต อย่าง EV (Electric Vehicles) เป็นการส่งเสริมการใช้ชีวิตและการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในประเทศไทย ซึ่งเราก็ได้เห็นจากประเทศอื่นๆ แล้วว่าสถานีชาร์จรถยนต์ EV เป็นก้าวสำคัญของการหันมาใช้รถ EV  สำหรับสถานีที่ศศินทร์นี้ สามารถจองการใช้งานได้ผ่านแอลิเคชั่น โดยไม่ใช่แค่คนในศศินทร์เท่านั้น แต่บุคคลภายนอกก็สามารถมาใช้บริการได้”

Sasin EV Station 2


เราอยู่ท่ามกลางวิกฤตด้านสภาพแวดล้อม หากเราไม่ transform วิถีชีวิต วิธีการดำเนินธุรกิจ สถานการณ์ต่างๆ ก็มีแต่จะแย่ลง ลูกหลานเราก็จะต้องอยู่ในโลกที่เลวร้าย รถ EV เป็นนวัตกรรมที่ไม่เพียงแต่จะสร้าง impact เชิงบวกให้กับโลก แต่ยังนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงไลฟ์สไตล์อื่นๆ ที่จะสร้างความยั่งยืน ศศินทร์เองก็อยากมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้มีการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้ากันมากขึ้น ซึ่งสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาตลาดรถยนต์ EV ในประเทศไทย” 

“ในปีนี้ ศศินทร์จะครบรอบ 40 ปี ดังนั้น การเปิดสถานีชารจ์ที่ศศินทร์ในปีนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในการฉลอง 40 ปีแห่งการสร้างแรงบันดาลใจ (inspire) เชื่อมต่อ (connect) และเปลี่ยนแปลง (transform) เพื่อสร้างโลกที่ดีขึ้น ฉลาดขึ้น และยั่งยืนขึ้น (for a better, smarter, sustainable world) อย่างเป็นรูปธรรม” ศาสตราจารย์ เอียน เฟนวิค กล่าวเพิ่มเติม

นายพีระภัทร ศิริจันทโรภาส กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชาร์จ แมเนจเม้นท์ จำกัด

นายพีระภัทร ศิริจันทโรภาส กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชาร์จ แมเนจเม้นท์ จำกัด (SHARGE) ผู้นำด้านการสร้าง EV Charging Ecosystem เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตอย่างยั่งยืนของคนยุคใหม่ ได้กล่าวถึงความร่วมมือกับศศินทร์ ว่า “ชาร์จ แมเนจเม้นท์ ร่วมมือกับ ศศินทร์ โดยมีจุดมุ่งหมายหลักในการให้บริการ คณาจารย์ นิสิต บุคลากร ศศินทร์และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งนี้บุคคลภายนอกก็สามารถเข้ามาใช้บริการได้ด้วย” 

Sasin EV Station 5

นายพีระภัทร กล่าวเพิ่มเติมว่า “สำหรับที่ศศินทร์ ได้จัดตั้งเครื่องชาร์จความเร็วสูงทั้งหมด 2 เครื่อง สามารถให้บริการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพครั้งละ 2 คัน ผู้ใช้งานสามารถเข้ามาใช้บริการด้วยตนเองได้ด้วยการจองช่องจอดล่วงหน้าผ่าน SHARGE Application เมื่อเข้ามาแล้วทำการสแกน QR Code เพื่อเช็คอิน จากนั้นกดเริ่มการชาร์จรถได้เลย โดยค่าบริการสามารถชำระผ่าน Application ได้ทั้งทางบัตรเครดิต เดบิต และคะแนนสะสมจาก The 1 Card และในอนาคตจะสามารถนำ Token Digital มาชำระค่าบริการแทนเงินสดได้อีกด้วย ทั้งนี้ หากไม่มี SHARGE Application มาก่อน ก็สามารถเข้ามาใช้บริการช่องจอดได้เช่นกัน”