ภาพข่าว 2

เนรมิตหนัง ฟิล์ม มอบรายได้จากการจำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์รอบพิเศษในงาน “Memories of 4Kings ใจให้เพื่อน ทำบุญให้น้อง” โดยไม่หักค่าใช้จ่าย ให้มูลนิธิบ้านนกขมิ้น


ภาพข่าว 1

กนกวรรณ วัชระ  กรรมการผู้จัดการ  บริษัท เนรมิตรหนัง ฟิล์ม จำกัด มอบรายได้ทั้งหมดจากการเปิดจำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์รอบพิเศษในงาน “Memories of 4Kings ใจให้เพื่อน ทำบุญให้น้อง” โดยไม่หักค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน 14,323 บาท สบทบเพิ่มอีก 85,677 บาท รวมทั้งสิ้นจำนวน 100,000 บาท โดยมี สุรชัย สุขเขียวอ่อน ผู้อำนวยการมูลนิธิบ้านนกขมิ้น เป็นผู้รับมอบ ณ มูลนิธิบ้านนกขมิ้น เมื่อวันก่อน