www.coolzaa.com | อัพเดทประจำวันที่23 กุมภาพันธ์ 2024
ถ่ายทอดสดหวยวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566

557990 | 14 ฟังหวยออนไลน์ ถ่ายทอดสดหวยวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ผลหวยงวดล่าสุด ผลการสลากกินแบ่งรัฐบาล


ฟังหวยออนไลน์ ถ่ายทอดสดหวยวันนี้ ตรวจหวยวันนี้ งวดประจำวันที่ 16/11/2566 สามารถรับชมรับฟังการถ่ายทอดสดผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวันที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว ผ่านช่องทางเว็บไซต์ออนไลน์ ได้ตั้งแต่เวลา 14:00 น. เป็นต้นไป

ฟังหวยออนไลน์

ฟังหวยออนไลน์

ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16/11/2566

Jackpot lotto thai

557990

Jackpot lotto thai 01

14

ฟังหวยออนไลน์
346 , 412778 , 961

เงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล

รางวัลที่ 1 รางวัลละ 6,000,000 บาท
รางวัลเลขหน้า 3 ตัว จำนวน 2 รางวัล
รางวัลละ 4,000 บาท
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว จำนวน 2 รางวัล
รางวัลละ 4,000 บาท
รางวัลเลขท้าย 2 ตัว รางวัลละ 2,000 บาท
รางวัลที่ 2 จำนวน 5 รางวัล
รางวัลละ 200,000 บาท
รางวัลที่ 3 จำนวน 10 รางวัล
รางวัลละ 80,000 บาท
รางวัลที่ 4 จำนวน 50 รางวัล
รางวัลละ 40,000 บาท
รางวัลที่ 5 จำนวน 100 รางวัล
รางวัลละ 20,000 บาท

เงื่อนไขการขอรับเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล

ผู้ถูกรางวัลหรือผู้ครอบครองสลากมีสิทธิ์ร้องขอเงินรางวัล โดยนับตั้งแต่วันออกรางวัลภายในระยะเวลา 2 ปี
ผู้ขอรับรางวัล ต้องชำระค่าอากรแสตมป์ ในอัตรา 1 บาท ของเงินรางวัล ทุก 200 บาท หรือเศษของ 200 บาท
ผู้ถูกรางวัล สามารถนำบัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสลากที่ถูกรางวัล ติดต่อขอรับเงินรางวัลได้ที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
Lotto Thailand

ตรวจผลรางวัลเพิ่มเติมได้ที่ www.glo.or.th